Mức xử phạt đối với hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử

“Ngày, tháng, năm” là một tiêu thức bắt buộc trên hóa đơn điện tử. Do đó, nếu doanh nghiệp tự ý xuất lùi ngày hóa đơn điện tử sẽ bị coi là phạm pháp và phải chịu các mức xử phạt theo quy định của pháp luật.

Xử phạt theo Thông tư 10/2014/TT-BTC

Tại Điều 11, Thông tư 10/2014/TT-BTC đã quy định rõ các chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về hóa đơn điện tử. Trong đó, quy định rõ các mức xử phạt đối với hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

– Lập hóa đơn không đúng thời điểm: Thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

xuất lùi ngày hóa đơn điện tử

Như vậy: Đối với hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Nếu kế toán vẫn tiếp tục thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt theo Thông tư 10/2014/TT-BTC.

Tại dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, cũng có những quy định cụ thể về chế tài xử phạt cho hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

– Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1, khoản 3 Điều này);

– Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định (trừ trường hợp phạt cảnh cáo theo điểm b khoản 1 Điều này);

– Ngày ghi trên hóa đơn trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế;

Xuất lùi ngày hóa đơn điện tử là hành vi phạm pháp và ảnh hưởng lớn xác định nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp và việc thanh tra, quản lý thuế của cơ quan thuế. Mức xử phạt đối với hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử đã được quy định rõ ràng, cụ thể, là hành lang pháp lý vững chắc giúp cơ quan thuế và doanh nghiệp thực hiện các quy định về hóa đơn điện tử.

Hi vọng với những chia sẻ trên đây đã giúp cho các doanh nghiệp nắm rõ được chế tài xử phạt đối với hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử.
https://suckhoevedep.com/

https://suckhoevedep.com/tin-tuc/

Leave a Comment